❈ Kontakt 

Denisa Mlynáriková 00420 732 443 421

www.jogajilemnice.cz

www.porodjinak.cz

joga.jilemnice@seznam.cz